SHANTI Nishikanda
SHANTI Hachioji
SHANTI Higashikurume